Шетская трагедия. Из истории антисоветских вооруженных выступлений в Центральном Казахстане в 1930-1931

Алланиязов Т.К., Таукенов А.С. Шетская трагедия Из истории антисоветских вооруженных выступлений в Центральном Казахстане в 1930-1931 гг. Алматы: Фонд «ХХІ век», 2000. 164 б.

Кітапта Т.Қ. Алланиязов пен А.С. Тәукенов көлемді деректі материалды пайдалана отырып, 1930-1931 жылдардағы Қарағанды ​​облысының Шет және Қарсақпай аудандарында болған антисоветтік шерулердің тарихын – Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихындағы қайғылы оқиғаларды ашып көрсетеді. Бұл оқиғалардың сипаты мен мазмұны талданады. Әртүрлі ОГПУ құрылымдарының наразылықтарды басудағы идеологиясы мен тәжірибесінің сипаттамасы берілген. Тарихи әдебиетте алғаш рет ОГПУ қызметінің нәтижесінде сақтауға тапсырылған құжаттардың негізгі топтарының бірін деректанулық талдау қолға алынды. Кітап орыс тарихына мән беретін әрбір адамға арналған.

Алланиязов Шетская трагедия