Уәли Н. Фразеология және тілдік норма

Уәли Н. Фразеология және тілдік норма / Нұргелді Мақажанұлы Уәли. – Алматы: «Қазақ тілі» баспасы, 2021 ж. – 120 б.

Оқырмандар назарына ұсынылып отырған бұл кітапта казақ тіліндегі тұрақты сөз орамдарының тілдік табиғаты, ұлттық мәдени мазмұны, стильдік ерекшеліктері әдеби тіл нормасы тұрғысынан қарастырылады. Кітап жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне, жоғары мектептің оқытушыларына, сондай-ақ сөз мәдениеті мәселелеріне ден қойған оқырман қауымға арналған.