ЖЕТІСУ – ЫСТЫҚКӨЛ ҚАСІРЕТІ: 1916-1920 жж. (ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ)

ЖЕТІСУ – ЫСТЫҚКӨЛ ҚАСІРЕТІ: 1916-1920 жж. (ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ)

ЖЕТІСУ – ЫСТЫҚКӨЛ ҚАСІРЕТІ: 1916-1920 жж. (ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ)
ЖЕТЫСУ – ИССЫККУЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ: 1916-1920 гг. (СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ)

“Ғылым” баспасы, Астана – 2016.

Жетісу – Ыстықкөл қасіреті. Құжаттар мен материалдар жинағы. 1916-1920 жж. = Жетысу – Иссыккульская трагедия: Сборник документов и материалов. 1916-1920 гг. – Астана: “Ғылым” баспасы, 2016. – 496 бет. – Қазақша, орысша.

Редакциялық алқа:
Д.Қ.Қыдырәлі – редакциялық алқа төрағасы; А.А.Акматалиев, Ә.Қ.Ахметов, М.Қ.Қойгелдиев, Р.Е.Оразов, Ш.Б.Тілеубаев, Т.К.Чоротегин
Құрастырушылар: М.Қ.Қойгелдиев, Д.Қ.Қыдырәлі, Ш.Б.Тілеубаев, Р.Е.Оразов.

Жинаққа 1916 жылғы Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз халықтарының ұлт-азаттық кетерілісіне қатысты құжаттық материалдар, естеліктер еніп отыр. Көтеріліс барысындағы патша өкіметінің жазалаушы әскерінің озбырлығы, қазақ және қырғыз халықтарының үдере көшіп Қытай асуы, қос империяның арасында қайғылы жағдайға ұшыраған халықтардың қасіретті тағдырына қатысты тарихи деректер мен ұлт зиялыларының «Қазақ» және басқа басылымдарда жариялаған материалдары берілді.
Кітап тарихшы мамандарға, қалың оқырман қауымға арналады, сондай-ақ оны хрестоматиялық оқу құралы ретінде оқу процесінде пайдалануға болады.

ЖЕТІСУ – ЫСТЫҚКӨЛ ҚАСІРЕТІ: 1916-1920 жж. (ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ) PDF ⇓
ЖЕТЫСУ – ИССЫККУЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ: 1916-1920 гг. (СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ) PDF ⇓