XX ҒАСЫРДЫҢ 20-30 ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ӨҢІРІНДЕГІ ҚАРУЛЫ БОСҚЫНШЫЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ

Стамшалов Е.И. Ш.Ш.Уәлихановатындағы тарих және этнология институтының phd-докторанты

XX ҒАСЫРДЫҢ 20-30 ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ӨҢІРІНДЕГІ ҚАРУЛЫ БОСҚЫНШЫЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ

Стамшалов Е.И. Қарулы босқыншылық Сборник конференции — 25 10 2022-6