Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық

Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық

Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық (жинаган естеліктер негізінде).
Жинақтаушы-құрастырушы: Тұңғышбек Байқұлов — Алматы: «Экономика» баспасы, 2017. — 566 б.

Қазақ елінің «мың өліп, мың тірілген» тарихында жан алысып, жан беріскен жойқын согыстар мен халықтың жағдайын қиындатқан небір сұрапыл оқигалар аз болган жоқ. Бірақ солардың бэрінде XX гасырдың отызыншы жылдарындагы алапат ашаршылық кезінде орын алған аса зор адам шыгыны «ақтабан шұбырынды. алқакөл сұламадан» да бірнеше есе асып түскен. Сондыктан Қазақстанда болған аштық зобалаңы қазақ тарихындагы ең қасіретті заман болғанын ұшан-теңіз тарихи деректер негізінде дәйектелді.
Жинақ бұрынғы Әулие-Ата өңіріндегі (қазір Жамбыл облысы) зұлмат жылдардың ауыртпалыктарын басынан кешіріп, тагдырдың тәлкегіне түскен куэғерлердің естеліктері
бойынша эзірленді. Естелік-эңгімелермен қатар эрбір аудан тарихына қатысты мұрағат құжаттары мен тарихи деректер де молынан пайдаланылды.
Жинактың басты мақсаты — ашаршылық тарихын жалпы жұртшылыққа жеткізу арқылы бүгінгі жэне келешектегі өскелең ұргіақгы туған жерін. тэуелсіз елін, Отанын
қадірлеп, құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады.
Кітап қалың оқырманга жэне гылыми-көпшілік қауымға арналган.

Көшіріп алу PDF ⇓