Танашев Е. Мүбинә Ниязова – Алаш азаттығы жолында. Мубина Ниязова на пути к свободе Алаш.

Танашев Е. Мүбинә Ниязова – Алаш азаттығы жолында. Мубина Ниязова на пути к свободе Алаш. Алматы: «Арыс» баспасы, 2022, – 248 б.

Кітапта автор ұлт азаттығы жолында Алаш арыстарымен бірге болған Алашорда үкіметінің алғашкы қайраткерлерінің бірі, заңгер Мүбинә Ниязова (Танашева) туралы әулет архивінде сақталып келген тың деректерді ұсынады.

Кітап ХХ ғасыр басында бостандықты арман еткен қазақ зиялыларының тағдырына қызығушылық танытатын оқырман қауымға арналған.

В книге автор представляет сохранившиеся в семейном архиве новые данные о юристе Мубине Ниязовой (Танашевой), одной из первых деятелей алашординского правительства, которая вместе с остальными членами партии Алаш боролась за национальное освобождение.

Книга предназначена для читателей, интересующихся судьбами казахской интеллигенции, мечтавшей о свободе в начале ХХ века.