Терекбаева Ж. Қазақ халқының дәстүрлі көлік коммуникациясы (этноархеологиялық зерттеу)

Терекбаева Ж. Қазақ халқының дәстүрлі көлік коммуникациясы (этноархеологиялық зерттеу). Монография/Ж.М. Терекбаева.- Алматы: «Арыс» баспасы, 2023. — 232 б.

Монографияда XVIII ғасыр мен XX ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ халқының дәстүрлі көлік жүйесі тарихи-этнографиялық тұрғыда кешенді қарастырылады. Қазақ халқының көлік қатынас- құралдарының қалыптасу тарихы, олардың түрлері және таралу аймағы, жасалу әдістері, атқаратын қызметіндегі ерекшеліктер, басқа да түркі тілдес халықтары көлік құралдарының ортақтықтары мен ерекшеліктері ғылыми сарапталады.
Монография әлеуметтік-гуманитарлық ғылым саласындагы ғалымдарға, докторанттарға, ізденушілерге және осы мәселеге қызығушылық танытатын ғылыми қауымға, көпшілік оқырманға арналған.